Polityka prywatności

I. Definicje

§ 1
W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
„Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska” – Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska z siedzibą w Katowich, ul. Sosnowa 21c, 40-470 Katowice, NIP: 634-250-60-71; REGON: 240709089; e-mail: mebledeko@wp.pl, tel. 785-633-580,
„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.meble-deko.pl oraz jej podstronach,
„Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia lub internautę odwiedzającego strony Sklepu,
„Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia wstępne

§ 1
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.meble-deko.pl. Przy czym, pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Kupującego lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

III. Dane osobowe

§ 3
Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4
Administratorem danych osobowych jest Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska. Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
1) świadczącym usługi:

a) pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:

DPD POLSKA z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368
NIP: 526-020-41-10,REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PL

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000334971. NIP: 525-000-73-13, kapitał zakładowy: 774.140.000,00 PL

b) hostingu Sklepu na rzecz Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska:

SuperHost.pl H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000612359, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, NIP: 7822622168, REGON: 364261632

c) operatorom płatności:

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,

Credit Agricole Bank Polska S.A. , pl. Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w kwocie 782.333.400 zł. NIP: 657-008-22-74; Regon: 290513140.

d) księgowości:

Kancelaria Podatkowa "KWARTET" Sp. z o.o., ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, NIP: 954 275 04 00, REGON: 243673802

§ 5
Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska .

§ 6
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.

Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska może ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska patronuje. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7
Dane osobowe zebrane przez Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9
Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.
§ 10
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

IV. Pliki cookies

§ 11
Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska .
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
marketingowym.
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 12
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska , poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13
Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Sklep Meblowy Deko Monika Opaszowska-Kokocińska podmioty trzecie.

§ 15
Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu.