Dostawa i płatność

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dzieło:

 • gotówką,

 • przelewem, - przed odbiorem mebli

 • kredyt udzielany przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka przekroczy 300 zł skorzystaj z rat banku Credit Agricole,

wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,

przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego,

potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS,

umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e mail, a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.

Salon Meblowy Deko Monika Opaszowska – Kokocińska w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu ratalnego z osobami fizycznymi. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmie bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej, po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.

Credit Agricole

2. Klient zobowiązany jest do wpłaty kaucji w chwili składania zamówienia. Wysokość kaucji jest ustalana z klientem w zależności od finalnego zamówienia, przeważnie 30% wartości zamówienia.

3. Dokumenty sprzedażowe

 • Umowa o dzieło
 • Paragon/ Faktura imienna

 • Faktura na firmę- meble użytkowane jedynie na potrzeby działalności gospodarczej, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura wystawiana jest na dane osoby zamawiającej, widniejącej na umowie zakupu.

Sklep zastrzega sobie, iż po wydaniu dokumentu sprzedażowego – nie ma możliwości wprowadzania zmian w jego rodzaju.

Klient w chwili składania zamówienia ma możliwość wyboru formy dokumentu sprzedaży (późniejsza zmiana jest niemożliwa). Fakturę/paragon na podstawie której odbywa się płatność dostarcza kierowca wraz z przedmiotem zamówienia

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1. DOSTAWA:

Sklep Meblowy DEKO oferuje własny transport samochodem przystosowanym do przewozu mebli. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, a koszt transportu jest indywidualnie ustalony z klientem i jest zależny od ilości kilometrów.

KOSZTA usługi transportowej:

 • 0-10km gratis;

 • 11-20km – 30zł,

 • 21-30km – 40zł,

 • 31-40km – 50zł,

 • powyżej 40km:

- stawka 0,60zł/km liczone w obie strony od magazynu Katowice ul. Asnyka 32 - zamówienia złożone mailowo, telefonicznie, na salonach oraz przez Allegro.pl

- stawka 0,70zł/km liczone w obie strony od magazynu Katowice ul. Asnyka 32 – zamówienia złożone przez stronę www.meble-deko.pl (w związku z przeliczaniem wg nieedytowalnego schematu)

 

 • Stawka kilometrowa będzie zaokrąglana do 5zł na korzyść klienta od 5zł na korzyść sklepu. Przykład: 153km- koszt 150zł, 157km- koszt 160zł.

Ilość kilometrów jest wyliczana na podstawie map: viamichelin.pl oraz google.pl/maps

  1. Wraz z odbiorem zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży wraz z paragonem/fakturą. Dokumenty te są podstawą gwarancji zakupionego towaru.

  2. Przy każdym zamówieniu podawany jest termin realizacji zamówienia. Jest to czas od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania go do klienta.

 Zamówione produkty zostaną dostarczone przez Wykonawcę transportem rozpoczynającym się z magazynu centralnego w Katowicach

a) do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego,

b) w określonym terminie, zgodnie z danymi zapisanymi na pierwszej stronie zamówienia (umowy o dzieło);

Transporty umawiane są odgórnie przed główne biuro i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6: 00 -22: 00; Przyjmujący zamówienie poinformuje Zamawiającego o dokładnej dacie i przybliżonej godzinie dostawy, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

c) Wykonawca podejmie 2 próby ustalenia transportu mebli. W wypadku pierwszej odmowy Wykonawca w terminie 1-14 dni podejmie druga próbę ustalenia transportu- po drugiej odmowie, firma zacznie naliczać opłaty magazynowe w kwocie 30zł netto doba. Firma nie podejmuje kolejnej próby ustalenia transportu. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru mebli z magazynu głównego we własnym zakresie. Za odmowe zostanie uznany również brak kontaktu z kupującym po podejmowaniu prób kontaktu telefonicznego oraz sms. Maksymalny okres magazynowania mebli po ich wyprodukowaniu to 21 dni

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania dzieła wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności z powodu niemożliwości dostarczenia przedmiotu dzieła do wskazanego lokalu z uwagi na rozmiary klatki schodowej lub drzwi wejściowych. Kierowca nie jest zobowiązany do wnoszenia mebli do budynku. Wnoszenie jest płatne – od 100 złotych liczone od parteru. Rozkręcanie mebli 50zł, skręcanie mebli 50zł. Usługę wnoszenia należy zamówić w dniu składania zamówienia. Cena usług dodatkowych zostanie zapisana na umowie i zatwierdzona przez klienta podpisem pod umowa.

Kierowca ma prawo odmówić wnoszenia mebli jeśli: wymiary drzwi nie zgadzają się z podanymi, nie ma możliwości wejścia z meblami bez ich uszkodzenia.

Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w niniejszej umowie w gotówce do rąk osoby dostarczającej meble lub przelewem na numer bankowy przyjmującego zamówienie najpóźniej w dniu dostarczenia zamówienia. W razie braku zapłaty, meble nie zostaną przez Wykonawcę wydane, a Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów kolejnej dostawy, chyba, że zapadną inne ustalenia na piśmie.( w takiej sytuacji sklep ma prawo pozwania kupującego do pokrycia strat za nieodebrane zamówienie)

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.

Sklep meblowy „DEKO” umożliwia klientom osobisty odbiór zamówionych towarów z Magazynu w Katowicach