Akcje charytatywne są po to, by pomagać potrzebującym, a nie dla nierozumnej promocji tych,

którzy je organizują. Każda pomoc bezinteresowna, płynąca z serca, jest bezcenna.

Pomagajmy z pokorą, w poszanowaniu dla tych, którzy na tę pomoc czekają.